Stichting Samen voor Elkaar

Stichting Samen voor Elkaar is een vrijwilligersorganisatie opgericht met als doel om de onderlinge solidariteit te vergroten en vrijwillige inzet te stimuleren. Door het initiëren van projecten op allerlei maatschappelijke vlakken worden degenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken gekoppeld aan vrijwilligers die hulp kunnen bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bieden van begeleiding, het verstrekken van informatie of het bieden van ondersteuning.

Stichting Samen voor Elkaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Begin mei 2016 heeft stichting Samen voor Elkaar een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI.

Onze projecten


Contact